PELAKSANAAN UJIAN SARINGAN MASUK KELAS VOKASI GELOMBANG 3